KOÇ HOLDİNG’İN 55. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ « Mall&Motto

19 Temmuz 2024 - 03:47

KOÇ HOLDİNG’İN 55. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ

reklam
KOÇ HOLDİNG’İN 55. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ
Son Güncelleme :

04 Nisan 2019 - 10:07

282 views
reklam

 

 

 

 

Koç Holding’in 55. Olağan Genel Kurulu, Koç Ailesi, Koç Holding üst yönetimi ve hissedarların katılımıyla 21 Mart Perşembe günü Nakkaştepe’deki Holding merkezinde gerçekleşti. Genel Kurul toplantısında katılımcılar ile 2018 yılı Faaliyet Raporu paylaşılırken, Yönetim Kurulu Raporu okundu.

 

Rahmi M. Koç: “Koç Topluluğu olarak oldukça çalkantılı geçen 2018 yılını başarılı bir performansla tamamladık.”

 

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Faaliyet Raporu açıklamasında, gerek yerel gerekse de global etkenler dolayısıyla 2018’de Türkiye ekonomisinin birbiriyle taban tabana zıt iki dönem geçirdiğini belirtti. Rahmi M. Koç, “Yılın ilk yarısında güçlü iç talep, ihracattaki kuvvetli artış ve kamunun tüketim ve yatırım harcamalarının desteğiyle büyüme %6,2’ye ulaşırken, yılın ikinci yarısında ekonomi önemli ölçüde yavaşladı. Finansal piyasalarda Ağustos ayında yaşanan çalkantı ve sonrasında ortaya çıkan nakit sıkışıklığı, şirketler kesiminin bilançolarını olumsuz etkiledi. Özellikle bazı şirketlerin imkânlarının ötesinde borç yükünün altına girmesi ve de bu borçların önemli bir kısmının yabancı para cinsinden olması, kurlardaki artışın bilançolar üzerinde yarattığı etkiyi ağırlaştırdı. Hükümet’in aldığı tedbirler ekonomideki bazı sıkıntıları hafifletse de, 2018’deki büyümenin 2009’dan beri en düşük seviyelerden birine gerilemiş olduğu görülüyor” dedi. “Koç Topluluğu olarak oldukça çalkantılı geçen 2018 yılını 90 yılı aşan tecrübemiz ve sağlam altyapımız sayesinde başarılı bir performansla tamamladık” diyerek sözlerini sürdüren Rahmi M. Koç, “Çeşitlendirilmiş portföy yapımız, döviz kazandırıcı faaliyetlerimiz, titizlikle sürdürdüğümüz risk politikalarımız ve etkin yönetimimiz sayesinde finansal yapımızı koruduk. Ülkemizin dünyanın önde gelen ekonomilerinden biri olacağına hep inandık ve bu dönemde de uzun vadeli bakış açımızla yatırımlarımıza devam ettik. Son beş yılda gerçekleştirdiğimiz 37 milyar TL’ye ulaşan kombine yatırımlarımızın yanı sıra, Bankamızın Türkiye’de son 10 yılın en büyüklerinden olan 4,1 milyar TL tutarındaki bedelli sermaye artırımına katıldık. Koç Holding olarak; iş hacmimizi faaliyet gösterdiğimiz her alanda devamlı büyütmeye çalışıp, verimliliğimizi artırmaya odaklanırken, teknoloji ve kalite standartlarımızı en rekabetçi seviyelere ulaştırma gayreti içindeyiz. Kârlı ve sürdürülebilir büyüme hedefiyle mevcut işlerimiz dışında yeni fırsatları titizlikle değerlendiriyor ve yarattığımız değeri daha da artırmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

 

 

 

 

Ömer M. Koç: “Ülkemizin yüksek katma değer yaratan bir üretim yapısına geçmesi ve yeni dijital çağda bizi rekabetçi kılacak ortamın yaratılması kritik önem kazanıyor.”

 

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ise Faaliyet Raporu’nda yer alan açıklamasında dünyanın önemli bir değişim sürecinden geçtiğine dikkat çekerken, şöyle dedi: “Dijital teknolojiler üretim, dağıtım, iletişim, ulaşım, sağlık ve eğitimi önemli ölçüde değiştiriyor ve daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir ekonomik büyüme için önemli fırsatlar sunuyor. Diğer yandan teknolojinin getirdiği yıkıcı değişim nedeniyle, son derece karmaşık küresel problemlerle karşı karşıyayız. Öyle görünüyor ki önümüzdeki yıllarda ancak teknoloji ve insan gücünü etkin kullanan şirketler ve ülkeler dünyada söz sahibi olabilecek. Böyle bir çağda ülkemizin yüksek katma değer yaratan bir üretim yapısına geçmesi ve yeni dijital çağda bizi rekabetçi kılacak ortamın yaratılması kritik önem kazanıyor. Koç Topluluğu olarak, 90 yılı aşkın tarihimiz boyunca ülkemizde sanayi, teknoloji, inovasyon ve küreselleşme gibi pek çok alanda öncü rol üstlendik. Aynı şekilde Ülkemizin dijital dönüşümüne de öncülük edeceğimize, rekabetçiliğimizi ve liderliğimizi pekiştireceğimize inanıyorum.”

 

Ömer M. Koç: “Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz güven ve inançla, yarattığımız katma değeri geliştirmeye odaklanıyoruz.”

 

Koç Topluluğu’nun her zaman kısa vadeli dalgalanmalar yerine, uzun dönemli hedeflere odaklanmaya özen gösterdiğini vurgulayan Ömer M. Koç, “Değişen koşulları yakından takip edip doğru yorumlayarak, kendimizi sürekli yenileyerek ve çıtayı daima yükselterek büyümeye devam ediyoruz. Tedbiri elden bırakmadan, yarınlar için çalışıyor, yatırım yapıyor ve şirketlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Etkin risk yönetimi ve finansal sağlamlık ile birlikte, marka değeri, teknoloji gücü, sosyal yatırımlar ve müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın kalıcı memnuniyeti gibi önemli unsurları bir bütün olarak ele alıyoruz. Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz güven ve inançla, yarattığımız katma değeri geliştirmeye odaklanıyoruz. Ülkemizin toplumsal kalkınması için elimizi taşın altına koymayı, örnek kurumlar yaratmayı sürdürüyoruz. Ne mutlu ki bu yıl, Vehbi Koç Vakfı’nın 50’nci kuruluş yıldönümünü ‘Üstümüze Vazife’ sloganıyla kutluyoruz. Yürüttüğümüz kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hissettiğimiz vazife duygusunun bir parçası ve kanıtı. Bu çalışmalarımızla itibarımızı sağlamlaştırmakla birlikte, ne mutlu ki ülkemize de büyük bir katma değer sağlıyoruz. Koç Holding’in itibarının her sene güçlenmesi, rakiplerle arayı açarak liderlik konumunu devam ettirmesi bizlere gurur veriyor.”

 

Levent Çakıroğlu: “Uzun vadeli değer yaratma hedefimiz ve küresel vizyonumuz çerçevesinde özveriyle çalışmaya devam ediyoruz.”

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da Faaliyet Raporu’nda yer alan açıklamasında, dünyanın içinden geçmekte olduğu dönüşümün hızı ve geniş etki alanı nedeniyle yeni fırsatlar ve tehditlerle karşı karşıya olduklarına dikkat çekti. “Öyle görünüyor ki, küresel çapta politika, ekonomi ve teknoloji alanlarında yeni bir yapı kuruluyor” diyen Levent Çakıroğlu, şöyle devam etti: “Bu yapının oluşturulmasında özel sektörün rolünün daha da önem kazanacağına inanıyorum. Bu ortamda, Topluluk olarak, uzun vadeli değer yaratma hedefimiz ve küresel vizyonumuz çerçevesinde özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Küresel varlığımızı genişletmek, rekabetçiliğimizi artırmak, teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerimizi geliştirmek ve güçlü markalar yaratmak stratejimizin temel taşlarını oluşturuyor.”

Levent Çakıroğlu: “Bu faaliyet ortamı içinde de hedeflerimizi aşmayı başardık.”

“2018 yılında küresel piyasalarda ve ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle, büyüme, kârlılık ve verimlilik hedeflerimizle birlikte, likidite ve borçluluk yönetimine her zamankinden daha fazla önem verdik” diyerek sözlerini sürdüren Levent Çakıroğlu, “Böylelikle güçlü finansal pozisyonumuzu koruduk. Dengeli portföy yapımız, ekonomik konjonktürden kaynaklanan riskler karşısında Topluluğumuzun dirençli durmasını sağlayan önemli unsurlardan biri oldu. Bu faaliyet ortamı içinde de hedeflerimizi aşmayı başardık” dedi. Bir yandan kısa vadeli dalgalanmaları en iyi şekilde yönetirken, diğer yandan uzun vadeli hedefleri doğrultusunda, teknolojiye, insan kaynağına ve inovasyona yatırım yapmaya devam ettiklerini anlatan Levent Çakıroğlu, “Dijital Dönüşüm Programımız, şirketlerimizin geleceğe ve küresel rekabete hazırlanmalarında en önemli stratejik önceliklerimizden biri. Elbette teknoloji sadece bir araç. Hedefimiz, odağında insan olan bir kültür dönüşümü gerçekleştirmek. Bu sebeple konuyu bütünsel bir yaklaşımla; başta insan olmak üzere, iş modelimiz, organizasyonel yapımız ve iş süreçlerimizle ele alıyoruz. Mutlulukla görüyorum ki, bu samimi gayretlerimizin sonuçlarını da alıyoruz. Geçtiğimiz sene Ekim ayında Forbes “Dünyanın En İyi İşverenleri” listesini yayınladı. Koç Holding’in bu listede ilk 100’e Türkiye’den giren tek şirket olduğunu büyük bir memnuniyetle öğrendik. Koç Holding, dünyadaki pek çok güçlü şirketi geride bırakmayı başardı” diye konuştu.

Koç Holding’in yeni Yönetim Kurulu belirlendi

Koç Holding 55. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda seçilen Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşmaktadır:

Rahmi M. Koç                         Şeref Başkanı

Ömer M. Koç                          Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Y. Koç                                 Başkan Vekili

Semahat S. Arsel                    Üye

Caroline N. Koç                       Üye

İpek Kıraç                               Üye

Levent Çakıroğlu                    Üye

Prof. Dr. John H. McArthur    Üye

Prof. Dr. Heinrich V. Pierer    Üye

Dr. Kwok King Victor Fung     Üye

Mustafa Kemal Olgaç             Bağımsız Üye

Jacques Albert Nasser            Bağımsız Üye

Anne Lauvergeon                   Bağımsız Üye

Ömer Dinçkök                        Bağımsız Üye

Emily K. Rafferty                       Bağımsız Üye

 

 

 

 

 

 

 

2018 YILINDA KOÇ HOLDİNG VE KOÇ TOPLULUĞU:

 

Faaliyet Raporu’nda Yönetim Kurulu’nun 2018 yılına ilişkin genel değerlendirmesi şöyle yer aldı:

 

  • Koç Holding, Fortune’un “Dünyanın En Büyük 500 Şirketi” sıralamasında yer alan tek Türk şirketidir. Ayrıca Türkiye’nin en fazla istihdam sağlayan topluluğu olarak 2018 yılında Forbes’un yayınladığı “Dünyanın En İyi İşverenleri” listesinde ilk 100’e Türkiye’den giren tek şirket olmuştur.
  • 2018 yılında Koç Holding’in kombine gelirleri %41 artış ile 306,3 milyar TL olmuştur.
  • Kombine faaliyet kârı %46 artış ile 23,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Konsolide net kârı ise %13 yükselerek 5,5 milyar TL’ye ulaşmıştır.
  • Küresel rekabetçiliğimizi artırma, güçlü markalar yaratma, tüketicilerimiz için hep daha fazla değer sağlama ve insan kaynağımızı geliştirme hedefleri yatırımlarımıza yön vermeye devam etmiştir. 2018 yılında yapılan 9 milyar TL kombine yatırım ile son 5 senelik toplam tutar 37 milyar TL’ye ulaşmıştır. En fazla yatırım otomotiv sektöründe gerçekleştirilmiş, onu dayanıklı tüketim sektörü izlemiştir.
  • Ar-ge, inovasyon, teknoloji ve dijital dönüşüm Topluluğumuzun odaklandığı başlıca alanlar arasında olmaya devam etmiştir. 2018 yılında 1,8 milyar TL ar-ge yatırımı yapan Koç Topluluğu, Türkiye’de özel sektör ar-ge yatırımlarının yaklaşık %11’ini oluşturmuştur.
  • Koç Topluluğu’nun ihracat performansı 2018 yılında daha da güçlenmiştir. Yurt dışı gelirler, özellikle otomotiv ve dayanıklı tüketim şirketlerimizin güçlü ihracat performansları ile ABD doları bazında %11 artmış; yurt dışı gelirler toplam kombine gelirlerin içinde %31’lik pay almıştır. Tüpraş dâhil yabancı para ve yabancı paraya endeksli gelirler, toplam kombine gelirlerin yaklaşık %55’ini oluşturmuştur.
  • Topluluğun kombine cirosunun Türkiye’nin GSYH’sine oranı %8 seviyesinde olup; ihracatı Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık %10’unu oluşturmuştur. Koç Topluluğu 145’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.
  • Net aktif değerinin yaklaşık %85’i halka açık şirketlerden oluşan Koç Holding, oldukça şeffaf bir yapıya sahiptir. 2018 yılsonu itibarıyla bu şirketlerin toplam piyasa değeri Borsa İstanbul’un %16’sını oluşturmaktadır.
  • 2018 yılsonu itibarıyla Koç Holding 36 milyar TL piyasa değerine sahiptir. Koç Holding hissesinin halka açık kısmındaki yabancı payı 2018 yılsonu itibarıyla %84 seviyesindedir. Bu oran Borsa İstanbul’da %65 olarak gerçekleşmiştir.
reklam

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
reklam